PharmaVision Sanayi ve Ticaret A.Ş
Davutpaşa Caddesi No : 145
34010 Topkapı- İstanbul
Telefon : (0212) 482 00 00

 

 

İŞ TALEP FORMU

I. Kişisel Bilgiler

Özel Bilgiler
Adınız soyadınız
Doğum tarihiniz ve yeri
İkametgah adresiniz
Telefon numaranız Ev İş Cep
Cinsiyetiniz   Uyruğunuz
Kan grubunuz T.C Vatandaşlık no.
SSK sicil no.

SSK başlangıç tarihiniz

Medeni durumumuz
Eşinizin Adı Tahsili Mesleği
Babanızın Adı Tahsili Mesleği
Annenizin Adı Tahsili Mesleği
Çoçuklarınızın
Adı Doğum Tarihi Tahsili
Adı Doğum Tarihi Tahsili
Adı Doğum Tarihi Tahsili
Kardeşlerinizin
Adı Tahsili Mesleği
Adı Tahsili Mesleği
Adı Tahsili Mesleği
Sağlık Durumu
Bedeni bir arızanız var mı ?
Kronik bir hastalığınız var mı ?
Ciddi bir hastalık geçirdiniz mi ? Açıklayınız
Hukuki Durum
Şimdiye kadar hiç gözaltına alındınız mı, tevkif edildiniz mi veya mahkum oldunuz mu ? Ne sebeple ?
Mecburi hizmetiniz veya ilama bağlanmış borcunuz var mı ? Miktarı ?
Aleyhinize Resmi / Adli Makamlarca devam eden araştırmalar var mı ? Ne sebeple ?
Askerlik Durumu
Yaptım
Muafım
Ertelettim
II. Öğrenim Durumu

Devam Yılları

Eğitim Düzeyi Okulun Adı Okulun Bulunduğu İl Bölümü / Konusu Başlangıç Bitiş Bitirme Derecesi
İlkokul
Ortaokul
Lise veya Dengi
Ön Lisans
Lisans (Üniversite)
Lisans Üstü (Master)
III. Yabancı Dil Durumu

Okuma

Yazma

Konuşma

Anlama

Bildiğiniz yabancı diller Öğrendiğiniz yer

Orta

İyi

Çok iyi

Orta

İyi

Çok iyi

Orta

İyi

Çok iyi

Orta

İyi

Çok iyi

IV. Diğer Eğitim, Kurs ve Seminerler
Eğitim veren kuruluşun adı Konusu Süresi Yeri
V. İş Tecrübesi
Yıllar Şirket Görev Aylık brüt ücret Amirinizin adı ve görevi Ayrılma nedeni
VI. Diğer Bilgiler
Mesleğiniz :
Çalışmak istediğiniz alanlar / görevler İstediğiniz ücret      
Öncelikli bölüm TL brüt aylık Yıllık brüt
İkinci derecedeki bölüm TL net aylık Yıllık net
Başvuru Şekliniz :   (Tanıtım günleri, kişisel başvuru, mektup, gazete ilanı, danışmanlık şirketleri, diğer)
Daha önce PharmaVision A.Ş 'de bir tecrübeniz oldu mu ? (Başvuru, staj, geçici işçi) Ne zaman ?
Kuruluşumuzun içinde bulunduğu sektörle bir ilginiz var mı ?
PharmaVision bünyesinde akrabanız / tanıdığınız çalışıyorsa kim ve görevi ?
Gerektiği taktirde başvurunuzu eleman ihtiyacı olan diğer şirketlerle paylaşabilir miyiz ?
Vardiyalı çalışabilir misiniz ?
Sigara kullanıyor musunuz  ?    
Sık seyahat etmeye engel bir durumunuz var mı ?
Sürücü belgeniz varsa alındığı tarih /sınıfı / ve no.su
Ücret dışı gelir (Kira, şirket ortaklığı v.s) :
Kendi evinizde mi oturuyorsunuz ? Kira mı ?
İşe ne zaman başlayabilirsiniz ?
VII. Referanslar
Adı ve Soyadı Adres Telefon numarası İşi veya ünvanı Tanışıklık süreniz
VIII. Diğer Bilgi ve Beceriler
Kullandığınız makinalar, bilgisayar sistemleri / programları :
Şimdiye kadar bir burs, ödül kazandınız mı ? Açıklayınız
Hobileriniz :
Sportif aktiviteleriniz :
Diğer aktiviteleriniz :
Üyesi olduğunuz kuruluş ve dernekler :
En güçlü bulduğunuz 3 yönünüz :
En önemli bulduğunuz başarılarınız :
Müracaatınızın değerlendirilmesinde dikkate almamızı istediğiniz diğer konular :
IX. Karakter ve alışkanlıklarınızı bilen ve akrabalarınızdan olmayan en az iki kişi
Adı ve Soyadı Adres Telefon numarası İşi veya ünvanı Tanışıklık süreniz
Halen çalışıyorsanız işvereninizle görüşebilir miyiz ?

Şirketimizde başvuru sahibini tavsiye edebilecek tanıdığı varsa isimleri VII. bölümde referans olarak verilen şahıs, şirket veya müesseleri ve eski işverenleri şahsım, işim, alışkanlıklarım, karakterim, iş tecrübelerim ve gelecek diğer bütün konularda her soruda cevap vermeye ve şirketi bu müracaatım ile yukarıda belirtildiği şekilde şahsım hakkında her türlü tahkikatı yapmaya yetkili kılıyorum. Bu müracaatım sonunda şirketin göstereceği bir doktora muayene olmayı ve bu muayene sonunda gerekli sıhhi şart oluşmadığı taktirde iş müracaatımın işleme girmeyeceğini ve bu sebepten şirket tarafından bana iş verilmemesini kabul ediyorum. Şirkette çalışacağım süre içerisinde şahsi bir yaralanma hasıl olduğu taktirde şirketin göstereceği doktor veya doktorlara şirketin uygun göreceği zamanlarda muayene olmayı ve bu talebi kabul etmediğim taktirde taleplerimden vazgeceğimi ve bunların hükümsüz olacağını beyan ederim.

Bu iş formunda belirttiğim bütün bilgi, yanlışsız ve eksiksiz olarak tarafımdan doldurulmuş olup, bunlardan herhangi birisinin gerçeğe aykırı veya eksik oluşu halinde şirketteki işimden herhangi bir ihbara lüzum kalmadan ve tazminatsız olarak, her zaman çıkarılmama sebeb olacağını şimdiden anlayarak kabul ettiğimi beyan etmek isterim. 

Lütfen sağdaki alana kodu giriniz
Kodu Giriniz :